Cao huyết áp còn gọi là tăng huyết áp hay còn gọi tăng xông (tension). Và là bệnh thuờng gặp trong cộng đồng và gia tăng theo tuổi, chiếm 8-12% dân số

Hiện nay, huyết áp thấp là một tình trạng khá phổ biến và tỷ lệ người bị huyết áp thấp đang ngày càng gia tăng, chiếm khoảng 5 – 7% dân số trưởng thành

Bệnh huyết áp thấp đang là vấn đề nhức nhối của xã hội. số lượng người mắc bệnh càng tăng cao. nhận biết được dấu hiệu của bệnh để có hướng diều trị hợp lý

Xem Thêm