By

Ôi cái cuộc đời vồn vã vội vàng. Ôi những con người chưa thể sẵn sàng để bớt bận – yêu nhau! Em không lấy làm lạ, khi bây giờ những người xung quanh em...

Xem Thêm