Có một thực tế là thực phẩm và nước nhiễm bẩn có thể lây truyền viêm gan A và E.

Xem Thêm