By

Theo tờ SXTG cho biết khi thấy các bạn gặp nạn, những em khác trên bờ nhảy xuống cứu khiến cả tập thể 9 học sinh đuối nước dưới đoạn sông sâu 2 m.  Ngày...

Xem Thêm