By

Cây Bạch Truật Tên khác: Sơn kế, Dương bão kế Tên khoa học: Atractylodes macrocephala Koidz., họ Cúc (Asteraceae). Mô tả: Cây thảo cao 40-60cm, sống nhiều năm. Rễ thành...

Xem Thêm