nếu như người mẹ ko tăng đủ cân trong thai kỳ sẽ mang rộng rãi nguy cơ sinh con nhẹ cân.

Xem Thêm