Các tế bào bạch cầu và hệ miễn nhiễm với nghĩa vụ chống lại những nhiễm trùng gây ra bởi vi khuẩn và vi-rút.

Xem Thêm