Suy thận là trạng thái suy giảm chức năng của thận. Bệnh suy thận rất nguy hiểm nếu như không được điều trị kịp thời, cần có biện pháp phòng tránh bệnh

Xem Thêm