By

Người mẹ hoàn toàn không có cảm giác hay dấu hiệu sinh khi cô sinh con gái nhỏ của mình sớm trước hai tuần   Tracey Fryer đến từ Yorkshire, Anh đã không hề...

Xem Thêm