By

Nghĩ lại quá khứ, em thấy hối lỗi vô cùng, em không dám nói với cô ấy sự thực việc mình đã “quan hệ” với rất nhiều gái làng chơi và lây bệnh cho cô ấy. Sau...

Xem Thêm