By

Vài tháng em và bạn gái mới gặp nhau 1 lần. Thường mỗi lần em ở với cô ấy khoảng 2 ngày và làm chuyện đó khoảng 5 -6 lần, mỗi lần khoảng 15 – 20 phút. Chào...

Xem Thêm