By

Cơ thể chúng ta là một chuỗi cơ bắp liên kết với nhau từ đầu đến chân. Chính vì vậy, duy trì tư thế rũ người sẽ khiến nhiều cơ bị “vạ lây”, trong đó...

Xem Thêm