By

Hỏi:  tôi bị căn bệnh hôi miệng làm giao tiếp thật không thoải mái, khi mà bạn bè thân mật cứ ngồi sát lại nói chuyện thì tôi lại phải lui xa 1 khoảng khiến...

Xem Thêm