By

Hoa Thược Dược Tên khác: Bạch Thược Tên khoa học: Paeonia lactiflora Pall., họ Hoàng liên (Ranunculaceae). Mô tả: Cây thảo sống lâu năm, cao 50-80cm, lá mọc so le, chụm...

Xem Thêm