By

Theo tờ SXLA, nhiều tiếng súng nổ chát chúa vang lên trong rẫy, tên cướp máu lạnh núp sau gốc điều với khẩu súng K59 bị hạ gục sau hai phát chỉ thiên kêu gọi...

Xem Thêm