By

Dương vật bị đứt cần được phẫu thuật nối lại càng sớm càng tốt trong mọi trường hợp. Việc ghép nối các cơ quan bị đứt lìa có tỷ lệ thành công ngày...

Xem Thêm