By

Cỏ nhọ nồi có tên khoa học là Ecliptaprostrata (L.) L., Họ Cúc – Asteraceae hay cỏ nhọ nồi còn được gọi là cây cỏ mực, hạn liên thảo. 1. Cầm máu Cỏ Nhọ nồi...

Xem Thêm