By

Cây Ngò Gai Miêu tả: Ngò gai là một trong những loại rau gia vị quen thuộc và cũng là một cây thuốc gia đình thường được dùng để ăn sống, hoặc chế biến...

Xem Thêm