Bệnh thủy đậu (còn gọi là bệnh trái rạ) bệnh do virus Varicella zoster gây ra. Benh thuy dau chủ yếu ở trẻ em và thường bị vào thời tiết chuyển mùa

Xem Thêm