By

Con trai tôi sinh non, chào đời vào tháng thứ 8. Đến nay, cháu đã 13 tháng rưỡi và mới chỉ biết lẫy, chưa thể ngồi một mình. Cháu cũng chưa nói đươc từ nào...

Xem Thêm