Bệnh sởi là một bệnh lây truyền cấp tính, nảy sinh và lây lan thường vào mùa đông-xuân

Xem Thêm