Loại nhac cho ba bau là những loại nhac du dương, nhẹ nhàng. Ở mỗi thời điểm khác nhau thì lại có những loai nhac cho ba bau phù hợp với từng thời điểm đó

Xem Thêm