Như chúng ta đã biết thì những người tạng hàn (mát) hoặc ôn hòa sở hữu thể ăn từ 15 tới 20 quả vải tươi mỗi ngày, người tạng nhiệt ăn ngày 10 quả.

Xem Thêm