Thuyết Âm Dương được nhiều người nhắc tới và cũng được sử dụng nhiều trong cuộc sống thường ngày như việc xây nhà, cưới xin, sinh con … Ở bài viết này bacsi365 sẽ chia sẻ tới các bạn tính tuổi vợ chồng để sinh con trai. 

Xem cách tính tuổi sinh con trai theo thuyết âm dương
Xem cách tính tuổi sinh con trai theo thuyết âm dương

1. Xác định bát quái

Theo thuyết Âm Dương, Âm Dương sinh Ngũ hành, Ngũ hành sinh Bát quái. Bát quái bao gồm 8 quẻ: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Trong 8 quẻ đó, có 4 quẻ Dương (Càn, Khảm, Cấn, Chấn) và 4 quẻ Âm (Tốn, Ly, Khôn, Đoài).

2. Xem tuổi vợ, chồng

Muốn tính đươc tuổi sinh con trai, trước hết bạn cần xem tuổi vợ, chồng theo âm lịch: Nếu tuổi chẵn: 22, 24, 26, 28, 30… thì kẻ hai vạch (hào Âm) Nếu tuổi lẻ: 20, 23, 25, 27, 29… thì kẻ một vạch (hào Dương). Khi vạch các hào thì nhớ vạch hào Âm ( – – ) hoặc hào Dương ( __ ), ứng với tuổi của người chồng ở trên cùng, tuổi của người vợ ở dưới cùng.

3. Xem tháng thụ thai

Sau khi tính tuổi vợ và tuổi chồng, để xác định tuổi sinh con trai, bạn cần xem tháng thụ thai. Tháng thụ thai cũng được tính theo âm lịch, tương ứng với hào Âm và hào Dương. Tháng thụ thai là tháng chẵn: 2, 4, 6, 8, 10, 12 thì kẻ 2 vạch ngắn – – (hào âm). Tháng thụ thai là tháng lẻ: 1, 3, 5, 7, 9, 11 thì kẻ 1 vạch dài __ (hào dương). Khi vạch, tháng thụ thai nằm ở giữa vạch tuổi chồng và tuổi vợ.

4. Xác định quẻ

Sau khi vạch các hào theo tuổi của vợ, chồng và tháng thụ thai bạn sẽ được một hình nhất định, tương ứng với các quẻ Dương hoặc quẻ Âm. Nếu các vạch tạo thành quẻ Dương: Càn, Khảm, Cấn, Chấn thì sẽ sinh con trai. Nếu các vạch tạo thành quẻ Âm: Tốn, Ly, Khôn, Đoài thì sẽ sinh con gái.

5. Cách tính năm sinh con trai

Như vậy, nếu muốn sinh con trai, sau khi vạch hào Âm và hào Dương theo năm sinh của vợ, chồng, bạn cần tính tháng thụ thai. Hoặc ngược lại, bạn có thể lựa chọn năm tuổi phù hợp của vợ, chồng (theo âm lịch) để tạo được quẻ Dương với tháng thụ thai đã định.

6. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:

– Tuổi của người chồng theo âm lịch là 31 tuổi (tuổi lẻ): vạch một hào dài – (hào dương) ở trên cùng.
– Tuổi của người vợ theo âm lịch là 26 tuổi (tuổi chẵn): vạch 2 vạch ngắn –  (hào âm), ở dưới vạch đã kể của người chồng.
– Tháng thụ thai là tháng 4 (chẵn): vạch 2 vạch ngắn – (hào âm), ở giữa 2 vạch của chồng và vợ.
Ta có quẻ Cấn (con trai).

Ví dụ 2:

– Tuổi của người chồng tính theo âm lịch là 38 tuổi: vạch 2 hào ngắn – (hào âm).
– Tuổi của vợ tính theo âm lịch là 33 tuổi: vạch 1 một hào dài – (hào dương) ở dưới vạch đã kể của người chồng.
– Tháng thụ thai là tháng 10 (chẵn): vạch 2 vạch ngắn – (hào âm) ở giữa 2 vạch của chồng và vợ.
Ta có quẻ Chấn (con trai).

Xem thêm: