Cùng chuyên gia xem tử vi năm 2018 cho nam mạng Nhâm Tý nhé!

Phương diện tình cảm
Trong tình duyên quý anh được chọn một người theo ý mình và bất chấp bàng quan thiên hạ nên có người soi mói chê bai sau lưng. Nhưng mỗi người có một cuộc sống riêng tư, miễn là gia đình hạnh phúc thì cần gì bận tâm đến miệng lưỡi thế gian. Con cái ngoan hiền học giỏi.

Đặc biệt năm nay, gia đình quý anh sẽ có thêm người thêm của.

Phương diện sức khoẻ
Năm nay theo tử vi tuổi Tý năm 2018 bản thân dễ lâm bệnh nạn nên quý anh nhớ chú ý đến sức khỏe của mình.

Để có một năm may mắn về sức khỏe thì đầu năm quý anh nên cầu an giải hạn hay cúng sao ở đền chùa hay ở nhà.

tu-vi-2018-tuoi-nham-ty-nam-mang-1
Xem tử vi Nhâm Tý 2018 Nam Mạng trên các phương diện cuộc sống

Tại Tiểu vận đi vào Sinh Xuất, chủ về một năm công việc ra ngoài chủ yếu làm lợi cho người khác và sức khỏe kém. Đại Hạn 10 năm (từ 42 đến 51 tuổi) là thời gian vượng phát, sự nghiệp đang lên. Nhờ Đại Hạn tốt nên Tiểu Hạn yếu kém cũng giảm phần.

Tại cung mệnh có Kình Dương, Bạch Hổ, Đế Vượng đây là sao chủ về bệnh tật máu huyết lưu thông kém và công việc không nên mở mang hay buôn bán kém.

Tại Cung tam hợp có các sao Long Trì, Tấu thư, Đường Phù, Hoa Cái đây là bộ sao tốt chủ về đi xa làm ăn gặp nhiều may mắn và có quý nhân giúp đỡ.
Diễn biến từng tháng tuổi Nhâm Tý nam mạng năm 2018
Tháng giêng: Công việc không thuận lợi, có nhiều âu lo, rắc rối công quyền.
Tháng hai: Công việc không thuận lợi, có nhiều âu lo, tài lộc suy.
Tháng ba: Có người giúp đỡ vượt qua khó khăn. Gia đình có tin vui.
Tháng tư: Toan tính không thành. Sức khỏe bất an.
Tháng năm: Quan hệ sinh chống trái, tốn hao, sức khỏe không tốt.
Tháng sáu: Tình trạng đổi thay thuận lợi hơn. Quan hê bị mang tai tiếng.
Tháng bảy: Phòng bệnh nạn. Có cơ hội tốt. Công việc thuận lợi. Tài lộc tăng.
Tháng tám: Chú ý bệnh nạn, công việc có nhiều cơ hội và thuận lợi.
Tháng chín : Gia đình có tin vui. Tài lôc khá.
Tháng mười: Tình trạng thay đổi, mưu tính khó thành, cẩn thận về tài chánh.
Tháng mười một: Tài chính có hao hụt.
Tháng chạp : Tốn hao nhưng được việc. Phòng tai nạn đi đường.